v.l.n.r.: Christoph Rothhaupt, Melanie Gapp, Roman Auer, Sarah Götz, Paul Hassler, Christina Thumer

 

Obmann: Auer Roman,

Stellvertreter: Rothhaupt Christoph,

Schriftführer: Gapp Melanie,

Stellvertreter: Götz Sarah,

Kassier: Hassler Paul,

Stellvertreter: Thumer Christina,